När man går över till ekologiska produkter så garanteras man att den ekologiska produkten har producerats utan kemiska bekämpningsmedel, gifter och GMO. Detta hjälper den biologiska mängden och en kraftig naturkunskap som har många olika arter av både växter och djur. Detta ger även en en bättre riskspridning. Visst, ekologiska produkter är lite dyrare än dem andra, men istället blir det fördelar för både djur och natur. Ett ekologiskt odlat område sker helt och hållet utan konstgödsel. Detta gör så att det minskas med risker för övergödning och naturens hjälpmedel av vanlig stallgödsel tas tillvara.

Förbättra djurvärlden

När det kommer till ekologisk djurhållning så ställs det väldigt höga krav på skydd till djuren men även skyddande hälsovård åt djuren. Maten som djuren får är ekologiskt foder och dem har möjlighet att vistas ute för att dem ska kunna utveckla sina naturliga beteenden. Att ha denna goda omtanken om djur gör så att man kan äta kött och ägg med ett bättre samvete.

Godare med ekologiskt

Ekologisk mat smakar som bäst när man får veta att den är gjord av omsorg, ekologiska råvaror och som har fått växa men även mogna i sin egen takt. Dem råvaror som är ekologiska växer i riktig jord, växterna blir heller inte besprutade med kemikalier eller konstgödslas. Detta ger en stor chans för de alla goda smakerna att få utvecklas. Laga mat med ingredienser med äkta och rena smaker, då behövs det inga konstgjorda tillsättningar för att det ska smaka bra.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har en egen kampanj som heter byttilleko. Dem har även fixar ihop en film i samband med detta. Filmen visar omvärlden att det inte är så svårt att byta till ett mer ekologiskt samhälle. Tveka inte på att byta till ekologiska produkter.

Ekologiska grönsaker

Ekologiska grönsaker odlas på en gård som kontrolleras ofta och noga. Grönsakerna har växt utan manipulerade levande varelser, främmande kemiska bekämpningsmedel för naturen och joniserande strålning. Detta är något man använder för att kunna skydda grönsakerna från skaldjur och bakterier.

KRAV-märket

Man kan hitta KRAV-märket på vissa matprodukter som har producerats på ett varaktigt sätt. Detta menas med att konstgödsel, bekämpningsmedel och GMO (genomodifierade) inte får användas. Det är inte bara människor som ska få ha det bra, utan det handlar om djuren också. KRAV-godkänd djurhållning är något som verkligen tar en stor hänsyn till djurens hälsa och deras naturliga beteenden. Man kan ta grisar som ett exempel, dem är ute året om. På sommaren kan man därför se att grisar i produktionen i KRAV-godkänd som betar, bökar och hoppar runt i gyttja. Att balansen mellan djurhållningen och växtodlingen är väldigt viktigt. Så mycket som möjligt av djurens foder på en egen gård. Om detta hålls i hand med varandra, då kan näringen gå runt i ett kretslopp på denna gård. Dem på KRAV bryr sig angående hur bönderna har det. Dem bönder som odlar ekologiskt behöver inte skydda sig mot kemiska bekämpningsmedel. Alla odlare i den tredje världen har inte råd med skyddsutrustning så detta är ganska viktigt. Detta är därför en stor risk att skada sig.