Maten vi äter och väljer att konsumera har stor inverkan på våran kropp men också naturen och ekosystemet. Trots att de flesta grödor idag är märkta med vart de har producerats, vilka ingredienser som finns inuti och utgångsdatum är det fortfarande vissa saker som kan göra personer förvirrade när de försöker att välja smart i mataffären.

En av den mer ställda frågan är vilken skillnad det egentligen är mellan organisk och biologisk mat. Många tror att det är samma sak men att det endast har två olika tilltalsnamn vilket inte stämmer helt.  Det är trots allt en viss skillnad mellan organisk och biologisk mat.

Organisk och biologisk odling

Hans Peter Rusch

Organisk och biologisk odling faller både inom samma kategori för ekologisk odling och skapades av Hans Peter Rusch på 1940-talet. Han var först med att avstå från syntetiska konstgödsel på sina fält och istället använda sig av täckodling och gröngödsling vilket är en naturlig form av konstgödsel som inte påverkar jorden negativt. Inom ekologisk odling använder man sig också av stenmjöl för att ge marken lite extra näring och mineraler för en bättre skörd. I Sverige bildades senare Förbundet för organisk-biologisk odling även kallat FOBO. De grundades år 1977 och påbörjade sitt arbete med att sprida kunskap om just ekologisk odling. Framförallt för att väcka upp intresse hos konsumenter att välja mer smart men också för att lantbruken skulle anpassa sina jordbruk för att bli mer klimatsmarta. FOBO är än idag ett väldigt stort förbund som fortsätter att sprida sin kunskap vidare till sveriges befolkning.

Vad räknas som organisk och biologisk mat

 De båda orden organisk och biologisk mat har i princip samma betydelse och innebörd. Organisk som är direkt översatt från det engelska ordet organic betyder att maten är ekologisk. Ekologisk mat har sedan olika betydelser beroende på vilket land den råvaran kommer ifrån. Alla länder har olika riktlinjer och krav när det kommer till ekologisk odling. För att vara extra klimatsmart är det därför bra att välja så mycket svenskproducerad kost som möjligt då man vet att de uppfyller de svenska kraven för hur en ekologisk odling ska vara. Biologisk mat faller inom samma kategori och innebär att man har använt sig av biologiskt gödsel och en mer naturlig produktion utan gifter eller bekämpningsmedel. Biologisk och organisk odling går därför hand i hand för att kunna producera ekologisk mat som är certifierad och märkt som just ekologisk.

Vad innebär det att ha ett ekologiskt lantbruk?

För att man ska kunna räkna sitt lantbruk som ekologiskt är det vissa riktlinjer och principer som man måste uppfylla för att produkterna man producerar ska kunna räknas som ekologiskt odlade. Enligt KRAV ska ett ekologiskt lantbruk inte använda sig av bekämpningsmedel eller konstgödsel. Man ska också använda sig av förnyelsebara resurser i största möjliga mån och man ska kunna använda sig av lokala tillgångar.
Att ha en ekologisk odling innebär också att man får betydligt mindre skördar vilket sedan kompenseras upp med ett högre pris. Vill man handla mer miljövänligt ska man med fördel fokusera på att köpa lokala produkter från ekologiska lantbruk.