Idag är det nog inte någon som kan ha missat rapporter om hur jordens resurser håller på att ta slut om människan fortsätter att leva som vi gör idag. Det skrivs rapporter om hur man ska leva för att bromsa den utveckling som vi ser idag, hur man ska sopsortera och hur människan måste sluta konsumera i den takt som vi gör idag.

Ett enklare steg mot ett mer hållbart leverne för klimatet är att se över sin kost och den livsmedelskonsumtion man har idag. Det är ingen nyhet att vanlig köttproduktion kräver både mycket foder och yta, samt att kornas “naturgas” ska påverka ozonlagret negativt. Inte nog med att det skövlas mark så råkar många djur illa i en ohållbar djurhållning för både kött-, mjölk- och äggproduktion. Dock inte alla, men många.

En hållbart alternativ

insekter äter är en lösning för hungersnöd

På senare tid är det många som försöker se alternativ till livsmedel för att täcka upp alla behov, såsom animaliska proteiner. För två miljarder människor i världen är det helt naturligt att äta insekter, men i Sverige är det än inte tillåtet att servera insekter som mat. Trots att vissa av våra grannländer inom EU har tolkat reglerna annorlunda. Men ser man till viss forskning så visar det att många käkbara insekter kan leva på det som gemene man inte kan, vilket leder till att de kan tillämpas på ett mer effektivt sätt. Till exempel äta restprodukter som foder. I samband med att antalet människor ökar i världen så minskar också tillgången på jordbruksmark.

 Rikt innehåll

Tambiets och mjölbaggens larver samt hussyrsan är tre insekter som i mindre skala skulle vara relativt lätta att odla. Då de redan finns i Sverige så skulle de inte påverka eller vara en risk för det svenska ekosystemet, som andra exotiska insekter skulle kunna vara om de skulle smita från odlingen. Proteinet i hussyrsan och mjölbagge larvens aminosyrasammansättning visar sig dessutom vara bra för både barn och vuxna. Dessutom innehåller de även fleromättade fetter och viktiga mineraler. Det finns de insekter som har högt järninnehåll, som skulle kunna motverka järnbrist som idag är ett problem i Sverige och stora delar av världen. Det finns forskning som visar på att det går åt tio kilo foder för att producera ett kilo biff. Ser man till samma mängd föda kan man producera nio kilo gräshoppor. Dessutom producerar insekter bara en bråkdel av utsläpp som kor och grisar. Eftersom insekter är kallblodiga så använder de all näring till att växa, medan kor och grisar behöver lägga energi på att producera kroppsvärme.Det är dags att tänka om. Som nämnt ovan, två miljarder människor i världen äter redan insekter som en del i deras kost. Sverige har fortfarande en väg att gå, men för att få en hållbar livsmedelskonsumtion och livsstil är det viktigt att börja se till alternativ. I takt med att människans medelåldern stiger och vi blir allt fler i världen så kommer även efterfrågan på hälsosam mat fortsätta att vara stark.