Hur ser det ut i Norden med ätbara insekter?

Vi i Sverige har valt en försiktig väg inom detta område där vi avvaktar med detta innan man kommer fram till ett gemensamt regelverk inom EU men det finns vissa länder som redan börjat på en nationell nivå med lagar och försäljning där framförallt Belgien är ledande.

Läs mer