Insekter – mer än en nyttotrend

Idag är det nog inte någon som kan ha missat rapporter om hur jordens resurser håller på att ta slut om människan fortsätter att leva som vi gör idag. Det skrivs rapporter om hur man ska leva för att bromsa den utveckling som vi ser idag, hur man ska sopsortera och hur människan måste sluta konsumera i den takt som vi gör idag.

Läs mer