Hakuna Färs, ja det är projektnamnet på vår prototyp insektsfärs som vi just nu arbetar för fullt med att ta fram.

”Som en del av Vinnovas satsning på att få fram klimatsmarta proteiner har Hakuna Mat beviljats stöd för att utveckla en nyttig, formbar och miljömässig färs baserad på syrsor och mjölmask, som ska vara  konkurrenskraftig med kött.”

Därför utvecklar vi Hakuna Färs

Insekter är klimatsmarta, näringsrika och goda! Dessa attribut har gjort ätbara insekter populära bland såväl forskningsinstitut som entreprenörer runt om i Sverige och Europa de senaste åren. Trots ett ökat intresse för insekter som livsmedel faller de insektsbaserade produkter som idag har blommat upp på den Europeiska marknaden på ett viktigt kriterium: potentialen att ersätta kött i en måltid. Företag väljer att främst satsa på olika typer av proteintillskott i form av proteinbarer och mjöl baserat på olika sorters insekter. Trots att ett tillskott av insektsprotein kan ge fördelar för den veganska och vegetarianska delen av befolkningen i form av ett fullvärdigt protein utgör sådana produkter inte ett naturligt alternativ till de användningsområden där många idag väljer kött. För att minska efterfrågan på kött- och mejeriprodukter till fördel för ett insektsbaserat livsmedel med låg klimatpåverkan krävs en produkt med köttegenskaper.

Sedan Hakuna Mat startade 2013 har detta varit vår mission, att introducera insekter som ett klimatsmart och näringsrikt alternativ till kött. Vi har länge experimenterat med insekter i köket och vi vet att det går att laga god och varierande mat med ätbara insekter. Vi vet också, efter många möten och provsmakningar med konsumenter och genom fokusgrupper, att Svensken föredrar nermalda insekter framför insekter i sin hela form. Om insekter ska ses som ett attraktivt livsmedel bör smak och form även vara familjär för konsumenten. För att möta konsumentens behov och för att kunna erbjuda ett faktiskt insektsbaserat alternativ till kött vill vi utmana en av Svenskarnas mest använda köttprodukt: köttfärsen. Vi vill introducera en första prototyp av en färs gjord på ätbara insekter som ska motsvara köttfärsens sensoriska och näringsmässiga egenskaper. Självklart kommer god smak vara ett avgörande kriterium!

Ellen Gellerbrant, Projektledare Hakuna Färs
ellen.gellerbrant@hakunamat.se